Konen med æggene

VELKOMMEN TIL MØLLERENS FOND

Møllerens Fond er grundlagt i 1970 af Møller Frank Petersen, Munke Mølle.

Fonden yder blandt andet støtte til fremme af samfundsgavnlige formål.