Konen med æggene

Møllerens Fond har i 2022 også støttet:

           

Klassisk musik og eventyr på Eventyrslottet i Odense

     

                                                                                                           Grube Mølle

        

Besættelsesmuseum Fyn

 

             

                       

           

     

   SDU Entrepreneurship

         

                                                 Danmarks Jernbanemuseum                     

 

          

 

         

 

 

 

UDVALGTE UDDELINGER:

SDU Entrepreneurship

Møllerens Fond har siden 2018 været aktivt involveret i SDUs iværksættermiljø med støtte til startups i den helt tidlige fase. Den økonomiske støtte på dette tidspunkt spiller en vigtig rolle for den unge virksomheds udvikling og for evnen til at tiltrække yderligere kapital fra andre fonde.

Der er indgået en tre-årig aftale som indeholder uddeling af legater til startups og tildeling af to impact-legater der skal fremme bæredygtighed. Legaterne uddeles på baggrund af ansøgninger fra startups, der efterfølgende vurderes af et ekspertpanel. Der uddeles (ud over et generelt legat) impact-legater inden for ”Climate Impact” og ”Social Impact”.

SDU RIO Entrepreneurship Labs huser SDUs studenter-startups på tværs af alle universitetets campusser.

Iværksættermiljøet er et af de førende i Danmark og arbejder for stærkere employabilitet hos SDU-studerende på tværs af alle studieretninger.

2022 blev året, hvor de studerende markerede sig stærkt!

Talentprogrammet Below Zero, med fokus på reduktion af CO2-aftryk, blev skudt i gang med 35 entreprenante studerende. Programmet understøtter flere vigtige mål inklusiv ønsket om at vækste antallet af kvindelige iværksættere. Med 60% kvinder på årets hold ser det ud til at indsatsen bærer frugt.

SDUs studenter-startups klarede sig flot i 2022. Både når det handledede om at tiltrække funding og i nationale og internationale startup-konkurrencer. Flere titler ved årets DM (Venture Cup DK) og World Championship, Social Category, til tidligere modtager af Møllerens legat, HumAId, for deres app til oversættelse af tegnsprog for døve.

Anden støtte til kunst

Erik Brandt - Munken - 2017 - Opstillet i forbindelse med byggeriet "Munkemøllen", som er bygget på det sted ved Odense Å, hvor Munke Mølle blev grundlagt i 1100 tallet.

 

Mette Agerbæk -  Balancebuen - 2010. I anledning af Odenses deltagelse i Expo 2010.


Bo Thobo-Carlsen. Udsmykningerne ”Sisyfos” og ”Prometheus” (hver 397 x 425 cm.) er udført til Syddanske Forskerparkers auditorium for Møllerens Fond i 2004.

 

Hanne Varming. Konen med Æggene 1997

Pierre Shumann, 1988. Munke Mose

Margit Lyckander, 1988. Munke Mose

 

Lars Ekholm 1988, Munke Mose

 

Erik Warming, 1988. Munke Mose

 

 

 Bjørn Nørgaard, 2005